Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - Rh

Gwasanaeth Cyswllt
Rhaglenni a Chofnodion cysylltwch@wrexham.gov.uk
Rhagolygon Tywydd enquiries@metoffice.gov.uk
Rhentu Doeth Cymru housing@wrexham.gov.uk
Rhentu Llety Preifat housingbenefits@wrexham.gov.uk
Rheoli Adeiladu a Rheoliadau planning@wrexham.gov.uk
Rheoli Cynllunio planning@wrexham.gov.uk
Rheoli Pla public_protection_service@wrexham.gov.uk
Rheoliadau Adeiladu, Ceisiadau planning@wrexham.gov.uk
Rhestr Llety a Wiriwyd gan Fwrdd Croeso Cymru tourism@wrexham.gov.uk
Rhestr o Geisiadau Cynllunio Newydd planning@wrexham.gov.uk
Rhifau Argyfwng & Rhifau Defnyddiol cysylltwch@wrexham.gov.uk
Rhoi Sgipiau ar y Ffordd Fawr Gyhoeddus highwaymaintenance@wrexham.gov.uk
Rhwydweithio Cymdeithasol webmaster@wrexham.gov.uk
Rhyddid Gwybodaeth cysylltwch@wrexham.gov.uk