Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - S

Gwasanaeth Cyswllt
Safleoedd Mwynderau Dinesig (Safleoedd Gwastraff / Tomenni) cysylltwch@wrexham.gov.uk
Safle Treftadaeth y Byd Pont Ddŵr Pontcysyllte a’r Gamlas pontcysyllte@wrexham.gov.uk
Safonau'r Gymraeg hwbcymraeg@wrexham.gov.uk
Safonau Gofal Cwsmer cysylltwch@wrexham.gov.uk
Safonau Masnach trading.standards@wrexham.gov.uk
Sbardun Cymunedol Adolygu Achos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol CBSW comunitysafety@wrexham.gov.uk
Sgipiau highwaymaintenance@wrexham.gov.uk
Shopmobility 01978 312556
Siopa yn Wrecsam tourism@wrexham.gov.uk
Strategaeth Tir Llygredig environmental@wrexham.gov.uk
Strwythur Rheoli cysylltwch@wrexham.gov.uk
Swyddfa Gofrestru registration@wrexham.gov.uk
Swyddfeydd Ystadau Tai housing@wrexham.gov.uk
Swyddi Arlein cysylltwch@wrexham.gov.uk
Swyddi Gweigion Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam cysylltwch@wrexham.gov.uk
Sŵn, mwg a llygredd cysylltwch@wrexham.gov.uk
Symud Cartref cysylltwch@wrexham.gov.uk
Syria - Cynllun Adsefydlu Ffoaduriaid o Syria cysylltwch@wrexham.gov.uk