Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - T

Gwasanaeth Cyswllt
Tacsis / Ceir Hur Preifat - Trwyddedau cysylltwch@wrexham.gov.uk
Tai housing@wrexham.gov.uk
Tai Amlfeddiannaeth (TA) HealthandHousing@wrexham.gov.uk
Tai Cyngor housing@wrexham.gov.uk
Tai yng Nghefn Gwlad planning@wrexham.gov.uk
Teledu Cylch Cyfyng cysylltwch@wrexham.gov.uk
Teleofal telecare@wrexham.gov.uk
Tipio Slei Bach cysylltwch@wrexham.gov.uk
Tir Mynediad rightsofway@wrexham.gov.uk
Tirweddu planning@wrexham.gov.uk
Toiledau Cyhoeddus cysylltwch@wrexham.gov.uk
Trefnu claddedigaeth neu amlosgiad cysylltwch@wrexham.gov.uk
Treftadaeth a Diwylliant museum@wrexham.gov.uk
Treth y Cyngor counciltax@wrexham.gov.uk
Trethi Busnes businessrates@wrexham.gov.uk
Trosedd, Delio gyda cysylltwch@wrexham.gov.uk
Trosi Ysguboriau planning@wrexham.gov.uk
Trwyddedu licensing@wrexham.gov.uk
Twitter webmaster@wrexham.gov.uk
Twll archwilio neu gyli cysylltwch@wrexham.gov.uk
Twristiaeth tic@wrexham.gov.uk
Twyll stampoutfraud@wrexham.gov.uk
Tŷ Pawb typawb@wrexham.gov.uk
Tyrau Oeri a Chyddwyswyr Anweddol cysylltwch@wrexham.gov.uk
Tywydd Ofnadwy cysylltwch@wrexham.gov.uk