Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - Y

Gwasanaeth Cyswllt
Ymddeol cysylltwch@wrexham.gov.uk
Ymgynghoriadau telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk
Yr Amgylchedd, Cais am Wasanaethau cysylltwch@wrexham.gov.uk
Ysbwriel cysylltwch@wrexham.gov.uk
Yr Amgylchedd, Cynllunio planning@wrexham.gov.uk
Yr Henoed cysylltwch@wrexham.gov.uk
Ysbyty Maelor Wrecsam - Cyfarwyddiadau 01978 291100
Ysgolion education@wrexham.gov.uk
Ysgolion Meithrin education@wrexham.gov.uk
Ystadau Diwydiannol Wrecsam business@wrexham.gov.uk
Ystadegau statistics@wrexham.gov.uk

Yswiriant

Os ydych yn gyfreithiwr trydydd parti yn ymholi am ein manylion polisi yswiriant a rhif adnabod y Porth:

  • Am geisiadau Atebolrwydd Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus wedi digwydd cyn 1 Ebrill 2015, ein hyswirwyr yw Zurich Municipal, rhif polisi QLA O4U 022 0013 a rhif adnabod y porth cydadferydd C00108.
  • Am geisiadau Atebolrwydd Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus wedi digwydd ar neu ar ôl 1 Ebrill 2015, ein hyswirwyr yw QBE Insurance (Europe) Ltd., rhif polisi Y103901QBE0116A 022 0013 a rhif adnabod y porth cydadferydd D00019”
  • Ar gyfer ceisiadau Atebolrwydd Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus ar neu ar ôl 1 Ebrill 2020, ein hyswirwyr yw Zurich Municipal, rhif y polisi yw QLA O4U 022 0023 a rhif adnabod porth y digolledwyr yw C00108.
cysylltwch@wrexham.gov.uk