Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Budd-dâl Tai

Torri eich Treth Gyngor a thaliadau rhent - Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor

Os ydych yn talu rhent a/neu dreth y cyngor ar eich cartref ac yn byw ar incwm isel efallai y bydd gennych hawl i Fudd-dal Tai a/neu Fudd-dal y Dreth Gyngor, sy’n golygu y gallech dalu llai am y biliau hyn.

Dim ond canllaw gyffredinol i’r budd-daliadau hyn yw’r wybodaeth hon. I drafod eich amgylchiadau a hawl unigol, cofiwch gysylltu â ni.