Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hawlio Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor

Fe gewch chi hawlio Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor trwy unrhyw un  o’r dulliau isod:-

Ar ôl llenwi’r ffurflen gais cewch ei rhoi i’r staff yn swyddfa Galw Wrecsam neu ei phostio i:

Budd-dal Tai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Swyddfeydd Stryt y Lampint  
Wrecsam
LL11 1WS

Hawlio dros y ffôn

Cewch gyflwyno cais trwy ein ffonio ni ar 01978 292033. Bydd angen i ni gael eich enw, eich cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt. Yna fe wnawn ni drefnu llenwi’r ffurflen gyda chi un ai dros y ffôn neu trwy gyfrwng cyfweliad personol yn swyddfa Galw Wrecsam.   

Hawlio wyneb yn wyneb

Galwch i mewn i swyddfa Galw Wrecsam a gwneud apwyntiad i gael cyfweliad personol.