Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddiweddwyd 31 Mawrth

Mae'r ddogfen yma ar gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

*Cyfrifoldeb y Cyngor yw gwaith cynnal a chadw ac uniondeb gwefan y Cyngor; nid yw’r gwaith sy’n cael ei wneud gan archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac, yn unol â hynny, nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw newidiadau a all fod wedi cael eu gwneud i'r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno ar y wefan.