Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Brynkinalt, Y Waun

Mae Parc Brynkinalt yn ardal fawr o goetir cymunedol ac yn fan agored anffuriol ar gyrion y Waun wedi'i hadfer o hen domennydd sbwriel cyn lofa Brynkinalt. Mae gan y parc olygfeydd gwych dros y Waun tuag at fryniau'r Berwyn a Sir Amwythig. Mae'n cynnwys llethrau serth, ardaloedd helaeth o goetiroedd cynhenid wedi'u plannu'n ddiweddar, rhwydwaith o lwybrau troed yn mynd drwy dirlun tonnog a llwybr ystwythder ar gyfer ymarfer corff dyddiol.

Mae'r parc hefyd yn cynnwys arteffactau mwyngloddio, wagen lo a disg dorri i ddathlu treftadaeth ddiwydiannol y parc. Cyn mwyngloddio am lo, roedd y tir yn rhan o Fferm Gartref Brynkinalt, ac mae'r cronfa ddwr wedi'i gorchuddio ar bwynt uchaf y tir sy'n parhau i gyflenwi dwr i Blas Brynkinalt.

Neilltuwyd ardal ar gyfer bywyd gwyllt ac i flodau gwyllt dyfu arni ac er mwyn i goed dyfu'n naturiol ar briddoedd wedi'u hadennill.

Mae maes parcio ger Teras Middleton wrth ymyl mynedfa isaf y parc, ac ardal lai ar dop Ffordd Chirk Green.

D.S. ni chaniateir hedfan dronau ym Mharciau Wrecsam