Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parciau a Meysydd Wrecsam

Cerdded

Mae cerdded mewn parciau a mannau agored yn ddyddiol yn ffordd o wella eich Iechyd a Ffitrwydd, ac mae bod allan ar fannau 'tir glas' yn lleihau lefelau straen. Gall hefyd fod o fudd pan f'och yn gwella o salwch neu lawdriniaeth. Gellir cael cyngor gan eich doctor.

Am wybodaeth bellach ynghylch amseroedd y teithiau ewch at safle Teithiau Cerdded o gwmpas Wrecsam neu yr Cymdeithas y Galon ar y we.