Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfleusterau Caeau Chwarae

Mae dros 100 o ardaloedd chwarae wedi’u gwasgaru ledled Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r ardaloedd yn amrywio o ran maint a lefelau offer yn dibynnu ar faint y boblogaeth y maent yn eu gwasanaethu ac mae’r mwyafrif o fewn pellter cerdded i’r rhan fwyaf o breswylwyr lleol.

Gweler ar y daenlen atodedig restr o’r ardaloedd chwarae cyhoeddus sy’n gwasanaethu cymunedau Wrecsam.

Mae’r holl ardaloedd chwarae a gynhelir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael eu harchwilio’n rheolaidd gan swyddogion pwrpasol cymwys sy'n sicrhau fod y safonau diogelwch uchaf yn cael eu cyrraedd.