Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyrtiau Tennis

Nid oes trefniadau neilltuo na ffioedd i'w talu ar gyfer defnyddio'r cyrtiau hyn.

Gosodir rhwydi pob blwyddyn ar 1 Ebrill neu yn ystod y Pasg (os yw'n gynharach) a thynnir hwy i lawr ddiwedd mis Medi.

Mae cyrtiau tennis i'w cael yn:

Parc Acton 2 cwrt
Parc Belle Vue 3 cwrt
Broughton 2 cwrt
Y Mwynglawdd 2 cwrt
Coedpoeth 1 cwrt