Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ynghylch Iechyd yr Amgylchedd

Ynghylch Iechyd yr Amgylchedd

Mae’r Adran Safonau Tai ac Iechyd Yr Amgylchedd yn bodoli er budd preswylwyr Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Ein bwriad yw sicrhau nad yw pobl sydd yn byw ac yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael eu amlygu i lygredd neu niwsans statudol a all fod yn niweidiol i iechyd neu'r amgylchedd ehangach, a hefyd i sicrhau bod tai rhent preifat yn bodloni’r safonau gofynnol. Rydym yn cyflawni’r rôl hwn drwy orfodi’r gyfraith, cyngor ac addysg, yn arbennig:

Os oes gennych unrhyw safbwyntiau neu sylwadau ar y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu, defnyddiwch ein ffurflen sylwadau cyffredinol ar-lein.