Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflenni Cais am Drwydded

Coronavirus / Covid - 19 Trwyddedu Cerbydau Llogi Preifat a Hacni

Byddwch yn ymwybodol bod yr awdurdod trwyddedu wedi newid y prosesau ar gyfer trwyddedu Trwyddedau Gyrru Llogi Preifat a Gyrru Hacni dros dro. Os yw eich trwydded yrru neu weithredwr yn ddyledus ac nad ydych wedi derbyn llythyr cyfarwyddyd, cysylltwch â'r adran Gweinyddiaeth Drwyddedu ar 01978 729600 neu e-bostiwch taxiadmin@wrexham.gov.uk

Mae trwyddedu cerbydau, newydd neu adnewyddu, a MOT yn weithredol ar hyn o bryd.

Mae cyngor cyffredinol yn ymwneud â Thacsi a Llogi Preifat ar wefan Busnes Cymru (dolen gyswllt allanol)

Gofyniad i deithwyr wisgo masgiau mewn cerbydau tacsi a llogi preifat (dolen gyswllt allanol)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o ffurflenni Cais am Drwydded sydd ar gael i'w llwytho i lawr a'u cwblhau.

Bydd angen eu llwytho i lawr a'u cwblhau, a'u dychwelyd at:

Prif Swyddog Tai a Gwarchod y Cyhoedd
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd
16 Stryd yr Arglwydd
Wrecsam
LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990

Ffurflenni Cais

Cerbydau Hacni / Cerbydau Hur Preifat, Gyrwyr a Gweithredwyr

Cais Loterïau