Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Trwyddedu - Cyfarwyddyd Ewropeaidd

Mae'r Cyfarwyddyd Gwasanaethau Undeb Ewropeaidd yn anelu at cael gwared o rwystrau i fasnach croes ffiniau mewn gwasanaethau rhwng gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd yn gwneud yn haws i ddarparwyr gwasanaethau, yn arbennig busnesau bach a chanolig i gynnig eu gwasanaethau i gwsmeriaid mewn gwledydd Undeb Ewropeaidd eraill os yn sefydlu rhywle arall yn y UE neu yn darparu gwasanaethau o'r DU.

External link to EUGO websiteCyfarwyddyd Ewropeaidd?

Mae'r Cyfarwyddyd Gwasanaethau Undeb Ewropeaidd yn anelu at cael gwared o rwystrau i fasnach croes ffiniau mewn gwasanaethau rhwng gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd yn gwneud yn haws i ddarparwyr gwasanaethau, yn arbennig busnesau bach a chanolig i gynnig eu gwasanaethau i gwsmeriaid mewn gwledydd Undeb Ewropeaidd eraill os yn sefydlu rhywle arall yn y UE neu yn darparu gwasanaethau o'r DU.

Am ragor o wybodaeth gweler y ddolen i'r daflen "Service Directive, Doing Business Made Easier" a'r ddolen i safle we "Department for Business, Innovation and Skills - European Services Directive".