Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwydded - Gweithredwr sgip

I osod sgip ar ffordd gyhoeddus, mae angen caniatâd y cyngor.

Meini prawf cymhwyster

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Bydd y gweithredwr angen yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol, a bod yn gludydd gwastraff cofrestredig.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 35 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Apply for a licence to place a skip in the road

Change your existing licence to place a skip in the road

Manylion cyswllt

Rheoli’r Rhwydwaith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, De Ffordd yr Abaty, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam LL13 9PW.

Ffôn: 01978 298989
E-bost: highwayroadworks@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Builders Merchants Federation (BMF)

Construction Equipment Association (CEA)

Construction Plant-hire Association (CPA)