Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Trwydded sgip

I roi sgip adeiladwr ar ffordd gyhoeddus, rhaid i chi gael trwydded gan yr Awdurdod Lleol.

Meini prawf cymhwyster

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Gellir rhoi caniatâd yn ôl amodau a all fod yn berthnasol i’r canlynol:

  • lleoliad y sgip
  • dimensiwn y sgip
  • gwneud y sgip yn weladwy i drafnidiaeth
  • gofal a gwaredu cynnwys y sgip
  • goleuo a gwarchod sgipiau
  • symud y sgip
A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 14 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Perchnogion sgip neu darparwyr, gwnewch gais am drwydded i roi sgip ar lôn gyhoeddus neu ffordd fawr

Adnewyddwch neu ymestynwch eich trwydded sgip presennol

Manylion cyswllt

Rheoli’r Rhwydwaith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, De Ffordd yr Abaty, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam LL13 9PW.

Ffôn: 01978 298989
E-bost: highwayroadworks@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Builders Merchants Federation (BMF)

Build UK

National Federation of Demolition Contractors (NFDC)

National Federation of Builders (NFB)