Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Iechyd Cyhoeddus

Nod y gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus yw gwarchod y cyhoedd rhag niwsans a pheryglon i iechyd yn deillio o berchnogaeth anghyfrifol cwn, pla, ymddygiad gwrth-gymdeithasol a dwr adloniant.

Rheoli Pla

O 1af Ebill 2015 ni fydd y gwasanaeth rheoli plâu ar gael i eiddo nad yw’r Cyngor yn berchen arno ac i’w hwyluso ni fydd swyddi rheoli plâu ar gael o ddydd Llun 23 Mawrth 2015.

Problemau â Draeniad

Mae cyngor ar gael ar y cyfrifoldebau ar gyfer delio gyda draeniau preifat sydd wedi blocio neu sy'n ddiffygiol, carthffosydd preifat neu danciau septig. Os yw cymdogion neu bersonau eraill yn amharod i gydweithredu i ddatrys y broblem, gall yr Adran gyflwyno rhybuddion yn gorfodi'r rhai sy'n gyfrifol i gymryd camau.

Gwler hefyd y cwestiynau a ofynnir amlaf ar Ddraenio.