Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tywydd Ofnadwy

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon i’ch helpu chi os bydd tywydd drwg neu lifogydd difrifol yn y fwrdeistref sirol.

Pobl Hyn, Anabl, Arunig neu sy’n Agored i Niwed

Yn ystod tywydd garw mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn poeni’n arbennig am bobl hyn, anabl a phobl sy’n agored i niwed neu bobl sy’n arunig ac yn byw ar eu pen eu hunain.  Rydym yn gofyn i aelodau’r gymuned roi gwybod i’r Gwasanaethau Cymdeithasol os ydynt yn poeni am unrhyw un o ganlyniad i dywydd garw.  Gellwch gysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01978 292066.

Pan mae’r tywydd yn troi’n arw, mae gan y Gwasanaethau Cymdeithasol restr o gleientiaid sy’n agored i niwed ac maent yn gweithio gydag adrannau cludiant i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn dal i gael eu darparu.

Cysylltiadau Allanol Cynorthwyol

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol