Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cawodydd Eira

Cynghorir y cyhoedd i fod yn ofalus iawn a chysylltu â ‘Traffig Cymru’ (cyswllt allanol) am gyngor pellach am gyflwr y ffyrdd.

Am wybodaeth bellach, gweler wefan Traffic Wales neu wefan Met Office.

Gweler hefyd: Cwestiynau a Ofynnir yn aml