Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nofio am Ddim i Oedran 16 neu Iau

Os ydych yn 16 oed neu'n iau gallwch fanteisio ar ein sesiynau nofio yn eich canolfan hamdden a gweithgareddau lleol yn ystod gwyliau'r ysgol ac ar benwythnosau AM DDIM.

Sesiynau Penwythnos am ddim i rai Dan 16

Telerau ac Amodau

Menter Llywodraeth Cynulliad Cymru yw hon sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chymdeithas Nofio Amatur Cymru.