Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Rhwydwaith Eglwys Agored

Llun o darganfod logoYn Agor Y Drysau I Eglwysi Hanesyddol Wrecsam.

Darganfyddwch ein treftadaeth fyw, weithredol

Profwch daith hudol o ddarganfyddiad o ran hanes, pensaernïaeth a ffydd wedi'u buddsoddi mewn grwp nodedig o eglwysi agored sydd wedi bod yn estyn croeso cynnes i ymwesyr a phererinion ers canrifoedd maith.

Storïau Unigryw

Dysgwch am Owain Glyndwr, y bardd R S Thomas, cymwynaswr y brifysgol Elhiu Yale a nifer o bobl gyfaredol eraill, drwy wybodaeth a arddangosir ac sydd hefyd mewn taflenni. Mae cenedlaethau o Gymry enwog wedi'u dal yn y cofadeiladau a'r arysgrifau, gyda chreiriau o amseroedd Rhufeinig; delwau o arwyr Cymreig; teyrngedau i gymwynaswyr cefnog, marchogion ac anturiaethwyr dewr ac ecsentrig.

Pensaernïaeth Glasurol

Darganfyddwch ddechreuadau Normanaidd, bwâu Gothig, pileri perpendicwlar ac addurniadau celf a chrefft. Rhyfeddwch at eglwysi a adeiladwyd mewn arddull fawreddog a chael eich swyno gan ysgubor ddegwm a addaswyd, seddau caeëdig a chlochdai mawr.

Lleoliadau Delfrydol

P'un ai ydynt wedi'i hamgylchynu gan goed; gerllaw nant neu afon ddolennog; ynghanol caeau gwledig neu bentrefi bychain, neu hyd yn oed ynghanol tref, mae pob un o'n heglwysi yn cynnig llonyddwch ac ardaloedd picnic awyr agored llawn croeso.

Ymdeimlad o Hanes

Mae hanes eglwys yn ymgorffori bywyd y gymuned leol. Gadewch i'ch dychymyg fynd ar ras wrth i chi ddarllen am sylfeini hynafol, helyntion y Rhyfel Cartref, sefydlu eglwysi Fictoraidd a'r ddau Ryfel Byd, a byddwch yn dyst mud i fywydau a phrofiadau cenedlaethau'r gorffennol.

Rhan o'r Gymuned

Mae ein heglwysi yn parhau i fod yn ganolfannau i gymunedau lleol, yn rhan ganolog o fywyd trefi a phentrefi. Yma y mae corau mawr a grwpiau cerdd bychain yn parhau i berfformio mewn lleoliadau rhyfeddol, a chymunedau'n addoli bob dydd Sul. Eto i gyd, maent ar agor (rhai drwy apwyntiad) i bawb sy'n dymuno ymweld â hwy i ddychmygu a rhyfeddu.

Ffeindio'ch Ffordd

Defnyddiwch yr allwedd a'r map i gynllunio eich ymweliadau o amgylch y Rhwydwaith Eglwysi Agored.