Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Gist Gymunedol a Grantiau Datblygu - Cyngor Chwaraeon Cymru

Y Gist Gymunedol

Awydd £1500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grant o hyd at £1500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis ar gyfer gweithgareddau sy'n:

Pwy all wneud cais?

Mae'r cynllun yn agored i unrhyw grŵp, ar yr amod bod ganddo gyfrif banc yn enw'r sefydliad.

Pwy na all wneud cais?

Os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd, yn ysgol gynradd neu'n gorff cysylltiedig yn trefnu gweithgareddau i blant, neu'n ysgol uwchradd sy'n rhan o'r cynllun 5x60, nid ydych yn gymwys i wneud cais am grant y Gist Gymunedol.

Hefyd, ni ellir cyllido'r gweithgareddau a ganlyn:

Neu'r elfennau a ganlyn mewn prosiectau:

Dyddiadau Panel y Gist Gymunedol 2020

Dyddiadau Cau | (Dyddiad y Cyfarfodydd)

Sut i wneud cais?

Ffurflen Cais Y Gist Gymunedol

Cyn cwblhau eich ffurflen gais, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen nodiadau cyfarwyddyd y cynllun am fanylion pellach ac am eich holl wybodaeth gyswllt.

Grantiau Datblygu

Ydych chi eisiau sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau ymarfer newydd neu brynu offer y mae ei wir angen er mwyn symud eich prosiect ymlaen i'r lefel nesaf?

Os felly, mae grant sydd rhwng £1,501 a £25,000 ar gael i dalu am yr holl brosiectau uchod, yn ogystal â'r canlynol:

Pwy all wneud cais?

Mae'r grant ar gael i unrhyw grŵp, ar yr amod bod ganddo gyfrif banc yn enw'r sefydliad.               

Pwy na all wneud cais?

Os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd, yn ysgol gynradd neu'n gorff cysylltiedig yn trefnu gweithgareddau i blant, neu'n ysgol uwchradd sy'n rhan o'r cynllun 5x60, nid ydych yn gymwys i wneud cais am Grant Datblygu.

Hefyd, ni ellir cyllido'r gweithgareddau a ganlyn:                       

Neu'r elfennau a ganlyn mewn prosiectau:

Sut i wneud cais?

Ffurflen Cais Grantiau Datblygu

Cyn cwblhau eich ffurflen gais, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen nodiadau cyfarwyddyd y cynllun am fanylion pellach ac am eich holl wybodaeth gyswllt.