Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llwybr Gwirfoddolwyr Wrecsam Egnïol (Cymuned)

Mae Llwybr Gwirfoddolwyr Wrecsam Egnïol yn cynnig cyfle i wirfoddolwyr adeiladu eu profiadau o arweinyddiaeth mewn chwaraeon. Bydd y rhaglen yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau arweinyddiaeth wrth wirfoddoli gyda chlybiau yn ardal Wrecsam. Nid yn unig bydd y sgiliau rydych yn eu datblygu o fantais i chi o ran arweinyddiaeth chwaraeon ond hefyd mewn meysydd bywyd eraill fel yr ysgol a’r gwaith.

Beth bynnag yw’r gamp neu’r gweithgarwch corfforol rydych am wirfoddoli ar ei gyfer, byddwn yn eich cefnogi. Yr unig ofynion yw bod y clwb neu’r grŵp yn seiliedig ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam a’ch bod yn gwirfoddoli am o leiaf un awr bob tri mis.  Os ydych yn 16 oed neu hŷn bydd rhaid i chi hefyd gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn i ni allu caniatáu i chi wirfoddoli ar ein llwybr.

Amcanion y Llwybr

Manteision i’r Gwirfoddolwr

Swyddi Gwirfoddol

Cyfleoedd i Wirfoddoli

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy ddylwn i gysylltu ag o / hi os oes gen i unrhyw broblemau?

Mae bob amser croeso i chi gysylltu â’r cydlynydd gwirfoddolwyr, unrhyw aelod staff yn yr adran datblygu chwaraeon neu’r Hyfforddwr / Mentor lefel 2 yn y sesiwn rydych yn gwirfoddoli ynddi.

Oes rhaid i mi fynd i fy sesiwn gyntaf ar fy mhen fy hun?

Nac oes, bydd y cydlynydd gwirfoddolwyr yn bresennol gyda chi yn y sesiwn gyntaf. Ni fydd byth disgwyl i chi weithio y tu hwnt i’ch gallu, a byddwch bob amser yn gweithio gyda hyfforddwr cymwys. Os cewch chi unrhyw broblemau, bydd y cydlynydd gwirfoddolwyr yno i ddatrys unrhyw fater ar eich rhan.

A fydd rhaid i mi gynnal y sesiynau ar fy mhen fy hun?

Na fydd, bydd bob amser hyfforddwr cymwys yn y sesiwn gyda chi. Fyddwch byth yn cael eich gadael eich pen eich hun gyda’r plant. Os byddwch chi byth yn cael eich gadael mewn sefyllfa lle’r ydych ar ben eich hun, cysylltwch â’r cydlynydd gwirfoddolwyr i ddatrys y mater.

Beth os byddaf eisiau gwirfoddoli mewn mwy nag un gamp?

Mae pob croeso i chi wirfoddoli mewn mwy nag un gamp. Rhowch wybod i’r cydlynydd gwirfoddolwyr a gellir trefnu hyn.

Cyrsiau