Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cerdyn Aur Gogledd Cymru

Mae Cerdyn Aur Gogledd Cymru yn rhoi cymorth i bobl chwaraeon talentog yng Ngogledd Cymru sy’n cynrychioli Cymru yn eu chwaraeon. Mae’r cynllun yn cynnig mynediad i gyfleusterau hamdden awdurdod lleol at ddibenion hyfforddi o fewn Sir Fôn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint, Gwynedd a Wrecsam. Mae trefniadau arbennig hefyd yn bodoli mewn sefydliadau eraill gan gynnwys Colegau, Prifysgolion a Chlybiau Golff.

Beth yw manteision meddu ar Gerdyn Aur Gogledd Cymrun?

Beth yw'r meini prawf cymhwyster?

Beth yw'r broses o wneud cais?

Gwiriwch y canllawiau hyn i sicrhau eich bod yn bodloni’r meini prawf.

Beth yw'r telerau a'r amodau?

Telerau ac Amodau i olffwyr

Cyfyngiadau

Mae’r awdurdod lleol yn cadw’r hawl i ymgynghori ag unrhyw sefydliad, naill ai’n lleol neu’n genedlaethol, mewn perthynas â’r cais hwn er mwyn asesu cynnydd a statws cystadlu cyfredol yr ymgeisydd. Mae’r awdurdod lleol yn cadw’r hawl i wrthod clustnodi Cerdyn Aur Gogledd Cymru.