Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bioamrywiaeth

Yn syml, amrywiaeth bywyd yw ystyr Bioamrywiaeth. Mae’n cwmpasu’r amrediad cyfan o anifeiliaid, planhigion a micro-organeddau ar y ddaear, o’r pryfyn lleiaf i’r dderwen hynaf, ynghyd â’r ecosystemau lle maent yn byw. Mae’n cynnwys y cyfan o’r byd naturiol o’r lle cyffredin i’r fan sydd mewn perygl enbyd.