Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amgylchedd Naturiol

Mae'r Is-Adran Cynllunio Amgylchedd yn cynnig cyngor arbenigol i holl adrannau'r Cyngor a'r cyhoedd. Mae'n ceisio diogelu, rheoli a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig trwy weithio mewn partneriaeth ag eraill.

Allwn chynnig cyngor ar achlesu cynefin a rhywogaethau, tirwedd, cynllunio a prosiectau cynllunio trefol, Gorchymyn Cadwraeth Coed (GCC), goetir a gwrychoedd.