Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Wrecsam

Nid yn unig mae amrywiaeth gyfoethog o blanhigion, anifeiliaid, adar a ffwng ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, ond hefyd mae ystod o gynefinoedd megis coed, dolydd, gwrychoedd a phyllau. Dyma'n bioamrywiaeth lleol, sy'n rhan bwysig o'n hamgylchedd a'n treftadaeth. Er mwyn cadw a ehangu ein bioamrywiaeth, mae Cynllyn Gweithredu Bioamrywiaeth Wrecsam yn gadael i ni seflydlu targedau a chydweithredu â gweithrediadau yn Wrecsam. Mae’r ddogfen hefyd yn codi ein ymwybyddiaeth bioamrywiaeth a’r angen am gadwraeth.

Gellir gweld Cynllyn Gweithredu Bioamrywiaeth Wrecsam ar wefan Bioamrywiaeth y DU UK Biodiversity Website

Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Wrecsam ym Mawrth 2002. Mae’r ddogfenau canlynnol wedi cael eu creu fel rhan o’r cynllyn hwnw. I weld fersiwn diweddar o’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth, gwelwch y cysylltiadau uchod.

Cynhyrchwyd y Cynllun gan Grwp Bioamrywiaeth Wrecsam, partneriaeth o gymdeithasau ac unigolion sy'n ceisio sicrhau goroesiad bioamrywiaeth Wrecsam trwy'r 21 Ganrif.

Mae Aelodau Grwp Bioamrywiaeth Wrecsam yn cynrychioli'r cymdeithasau canlynol:

Mae'r Cynllun yn ddogfen weithredol sy'n datblygu ac yn esblygu, gyda mwy o gynlluniau gweithredu rhywogaethau a chynefinoedd i ddod. Er mwyn i'r Cynllun fod yn effeithiol, mae'n hanfodol bod y gymuned leol yn gysylltiedig. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysyllter a Chynllunio Amgylchedd yn y cyfeiriad isod.

Mae Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Wrecsam i'w weld ar hyn o bryd ym mhob llyfrgell leol. Mae'r Cynllun hefyd ar gael yn Saesneg.