Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Siartr Cwsmeriaid Gwasanaeth Cynllunio

Yr ydym yn ymgeisio cyflawni gwasanaeth hawdd yw ddefnyddio yn cynnwys bobl ag  anabledd neu person sydd angen cymuno mewn iaith yn gystal a’r Chymraeg neu Saesneg. Yr ydym angen diogelu bod ein gwybodaeth yn hawdd yw ddeall. Hoffen glywed gennych hefyd os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch sut I wella’r gwasanaethau.

Credwn fod gan bawb yr hawl i gael eu trin yn deg ac i dderbyn gwybodaeth heb gwahaniaethu ar sail oedran, rhyw, anabledd, hil, gogwydd rhywiol na chrefydd a chred. Ein nod yw delio a phobl gyda parch pan yn darparu a datblygu systemau neu polisiau newydd ac i gydadnabod angenau pawb yn cynnwys y rhai sydd yn gofalu dros eraill. Bydd pwyslais i sicrhau fod ein trefniadaeth yn deg ac os ddim i newid lle fydd angen.