Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodiadau Cyfarwyddyd, Ffurflenni a Ffioedd

Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo cyfres o nodiadau cynllunio lleol sy’n ymhelaethu ar bolisi cynllun datblygu. Defnyddir y rhain pan fo'r maes astudio yn gymharol fach neu pan fo'r pwnc yn un penodol, ym aml pan fydd angen hyblygrwydd ac ymateb cyflym ar gyfer penderfyniadau rheoli datblygiad.

Mae’r Gwasanaeth Cynllunio yn cynnig Cyfres o Nodiadau yn cyflwyno gwybodaeth ynghyd â pwnc neu prosiect cyn cyflwyno eich cais.

Mae’r Gwasanaeth Cynllunio yn hyrwyddo y rwyddined ar lein I gyflwyno Ceisiadau Cynllunio, Arddeliad Reolau Adeiladu neu ymholiadau, gyda ffurfleni ar gael I lwytho i lawr a'u cwblhau