Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fy Nghais Cynllunio

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth ynghylch pob un o gyfnodau prosesu eich cais.

Cam 1 - Cydnabyddiaeth

Cam 2 - Hysbysiad ac Ymgynghoriad

Lefel Gwasanaeth

Ymgymerwn i ddelio â cheisiadau cyn gynted ag y gallwn ac rydym wedi gosod targedau ar gyfer delio â 95% o geisiadau cartref a 70% o geisiadau'n gyffredinol o fewn 8 wythnos.

Cam 3 - Y Penderfyniad

Cam 4 - Pwyllgor Cynllunio

Y Agenda

Gallwch gysylltu â'ch Cynghorydd lleol ynghylch eich cais os dymunwch. Cliciwch ar Fy Nghynghorydd am fwy o fanylion.