Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oes angen caniatâd cynllunio arnaf a sut i wneud cais (Rheoli Cynllunio)

Mae’r Cyngor yn ymdrin â cunigiadau cynllunio i fob argraff o datblygiadau i fewn y Sir. Maen’t yn ceisio chwbwlhau safon cywir wrth gefnogi datblygiadau sydd yn darparu cartrefi, swyddi a gwasanaeth ir cymuned ac eto yn amddiffyn golygweddau arbennig y dref, pentrefi ac ardaloedd cefn gwlad.

Mae'r Gwasanaeth Cynllunio yn ymchwilio i gwynion o bob ffynhonnell ynghyd â tor-reoliadau cynllunio ac yn anelu i gadarnhau tegwch rhwng hawliau bobl i mwynhau ei cartref ac hawliau ei cymdogion ac eraill yn y gymuned i fyw mewn lle bleserus.