Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffeithiau ac Ystadegau: Cyfrifiad

Mae'r prif ganlyniadau o Gyfrifiad 2011 ar gael yn yr adran hon o'n gwefan, gan gynnwys crynodeb o ddata ynglŷn â phobl, cartrefi a threfniadau byw, gwaith a thai/cyfleusterau.

Mae’r atodiadau isod yn cynnwys gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 am Fwrdeistref Sirol Wrecsam a’i wardiau cydadrannol (adrannau etholiadol).

Mae llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cynnal cyfrifiad o’r boblogaeth bob deng mlynedd.   Mae’r Cyfrifiad yn nodi nodweddion allweddol y boblogaeth (oedran, rhyw, diwylliant, iechyd ac ati) cartrefi, patrymau gwaith, ac ychydig o wybodaeth ynglŷn â thai.

Mae data crynodol o Gyfrifiad 2011 ar gael ar y tudalennau hyn ar gyfer Wrecsam, ac ar gyfer wardiau ac ardaloedd cynghorau cymuned yn y Fwrdeistref Sirol.

Gellir gweld data ar wefan Swyddfa Genedlaethol Ystadegau’r Cyfrifiad .

Mae ffeiliau Microsoft Excel yn cynnwys gwybodaeth manwl ar gyfer wardiau, ardaloedd cynghorau cymuned, Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cymru, a Chymru a Lloegr, wedi’u hatodi i’r tudalennau eraill fel a ganlyn:-