Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Economi

Mae'r rhan hon o'r wefan yn cynnwys proffil gweithwyr Gwasanaeth Gwybodaeth Ar-lein Cenedlaethol y Gweithlu ar gyfer Wrecsam; data Cyfrifiad ynglŷn â chyflogaeth a'r economi ar gyfer wardiau a chynghorau cymuned.