Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pobl

Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys data ynglŷn ag amcangyfrifon poblogaeth, dwysedd poblogaeth a genedigaethau a marwolaethau.

Gellir gweld data ar wefan Swyddfa Genedlaethol Ystadegau’r Cyfrifiad