Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffeithiau ac Ystadegau: Lle

Mae'r rhan hon o'r wefan yn cynnwys data'r Cyfrifiad ynglŷn â thai yn y wardiau a'r cynghorau cymunedol; dolenni i ffynonellau data eraill ar y we.

Gellir gweld data ar wefan Swyddfa Genedlaethol Ystadegau'r Cyfrifiad