Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Proffiliau a Chrynodebau

Yma mae crynodeb un tudalen o broffiliau data Cyfrifiad ar gyfer holl wardiau Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae'r proffiliau yn seiliedig ar Gyfrifiad 2011.

Gellir gweld data ar wefan Swyddfa Genedlaethol Ystadegau'r Cyfrifiad