Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Creu

Mae angen 'rhywbeth' ar bawb. Rhyw ddawn neu fedr y mae'n adnabyddus amdano. Rhywbeth sy'n gwneud iddo fo neu hi sefyll allan. "Dyna 'mhethau i. Dyna be' dwi'n wneud."

Felly, beth yw'r 'rhywbeth' arbennig hwnnw sydd gan Wrecsam? Mae'r ateb yn hawdd. Arloesi.