Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diwylliant

Rydym yn hoff o ddiwylliant yn Wrecsam.

Cymaint yr ydym yn ei hoffi, wnaethon ni dreulio blwyddyn gyfan yn ei ddathlu. 2011 oedd ein Blwyddyn Diwylliant swyddogol ni, efo mwy na 300 o ddigwyddiadau wedi eu neilltuo ar gyfer celfyddyd, cerddoriaeth, ffasiwn a hoffterau creadigol eraill.

Felly, lle cei di dy fodloni yn 2012? Rho gynnig ar hyn.

Celfyddyd

Nid edrych yn unig ar gelfyddyd y byddwn ni’n ei wneud yn Wrecsam (er bod hynny’n ddifyr iawn). Rydym yn hoff o faeddu ein dwylo hefyd.

Mae Oriel Wrecsam yn un o’n prif ganolfannau celfyddyd ac yn lle gwych I weld celfyddydau a chrefftau gorau ein cyfnod. Ond os byddi di’n dod i unrhyw ddosbarth y byddwn yn ei gynnig, bydd yn barod i dorchi dy lewys. Rydym ni’n meddwl y dylai celfyddyd fod yn rhyngweithiol.

Mae Oriel Sycharth ym Mhrifysgol Glyndŵr yn arddangos gwaith gan artistiaid o fri rhyngwladol, a gan rai a allai’n wir fod yn enwog un diwrnod – ei myfyrwyr ei hun.

Mae’r cyhoedd hefyd yn gallu ymdrwythoyn yr arddangosfeydd sy’n newid byth a beunydd yn Oriel Goffa Coleg Iâl am ychydig o oriau bob diwrnod o’r wythnos.

Oriel Wrecsam, 01978 292093 www.wrexham.gov.uk/arts
Oriel Sycharth, www.glyndwr.ac.uk
Oriel Goffa Coleg Iâl , 01978 311794

Cerddoriaeth

Gwyn fyd byd a gano. Ac mae Neuadd William Aston ym Mhrifysgol Glyndŵr, efo’i 890 o seddau, mae gan Wrecsam leoliad efo’r modd i arddangos y gorau sy’n bod.

O enwau mawr y byd clasurol, fel Cerddorfa Hallé ac Opera Genedlaethol Cymru) i fyd swing, motown a pop. Ac mi gei di fwy o gerddoriaeth eto ar y campws yn y Ganolfan Catrin Finch gerllaw.

Wrth gwrs, fyddai hi ddim yn iawn petai gennym ni ddim ychydig o gorau o’r radd flaenaf yma yn Wrecsam, a ninnau’n Gymry ac yn falch o hynny.

I ddechrau, mae gennym gorau Brymbo, Y Rhos, Orffiws y Rhos a Dyffryn Ceiriog, wedyn y band bechgyn hynaf yn y byd – Côr Meibion y Fron. Mae’r hogiau wedi dod braidd yn enwog ers i’w record hir Voices of the Valley chwipio i ben y siartiau.

Mae ein corau yn canu mewn nifer o leoliadau trwy gydol y flwyddyn. Weithiau mi gei di hyd yn oed fynd i eistedd yn yr ymarferion - heb orfod talu’r un ddimai goch.

Côr Meibion y Fron www.fronchoir.com

Canolfan Croeso Wrecsam, 01978 292015

Theatr

Mae Rhosllannerchrugog, ychydig allan o Wrecsam, yn lle nodedig am lawer o resymau.

Maen nhw’n dweud mai hwn yw’r pentref mwyaf yng Nghymru. Mae nifer o gorau gwych yno ac yno hefyd mae Theatr y Stiwt.

Mae’r lleoliad, sy’n cynnal pob math o gerddoriaeth a dramâu, yn gymaint o ganolfan i ddiwylliant Cymru heddiw ag yr oedd yn ôl ym 1926, pan agorodd yn gyntaf.

Mae’r Theatr Stiwdio fach gartrefol yng Ngholeg Iâl yn Wrecsam, a’i 150 o seddau, yn cynnal cynyrchiadau rheolaidd, tra mae Theatr Stiwdio Glan yr Afon – cartref Cymdeithas Theatr Gerddorol Wrecsam - yn fwy fyth o ‘dŷ bach twt’ efo lle i 120.

Ymysg cedyrn eraill y byd amatur mae Theatr y Gelli, y mae ei chynyrchiadau wedi bod yn cyfareddu cynulleidfaoedd ers 1925. Mae’r sioeau yn 2012 yn cynnwys After Miss Julie, Men of the World a Dracula.

Theatr y Stiwt 01978 841300 www.stiwt.com
Theatr y Stiwdio 01978 311794
Theatr Stiwdio Glan yr Afon 01978 261148
Theatr y Gelli (Grove Park) 01978 351091 www.groveparktheatre.co.uk

Diwylliant Wrecsam

Rydym yn hoffi diwylliant. Rydym yn hoff o gelfyddyd, cerddoriaeth, ffasiwn a phopeth arall.

Ond fel pob man arall, mae gan Wrecsam ei diwylliant ei hun hefyd, y pethau bychain hynny sy’n rhoi iddi ei chymeriad. Weithiau mae hynny’n beth anodd i roi dy fys arno.

Ond os ei di i sefyll ar derasau stadiwm pêl-droed y Cae Ras, efo’n cefnogwyr ni, yn cefnogi’n tîm ni, efallai y byddi di’n deall.

Os ei di i mewn i dafarn a gweld pethau cofiadwy ar hyd a lled y waliau sy’n deyrnged i’r hen Lagyr Wrecsam gwreiddiol, efallai y byddi di’n deall.

Ac os byddi di’n eistedd yng nghefn neuadd bentref yn gwrando ar gôr meibion yn ymarfer - a chlywed y blew yn codi ar dy wâr - efallai y byddi di’n deall.

Ac os gweli di’r llanciau a’r merched yn rhydd-redeg ar lawnt y Llwyn Isaf – yn neidio a throelli, heb fentro gwneud camgymeriad – neu gerddorion ifanc efo uchelseinydd gitâr wedi torri yn rhoi penrhyddid i’r freuddwyd greadigol ar gornel y ‘stryt’, mae’n siŵr y byddi di’n deall.