Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau

Mae rhywbeth yn digwydd o hyd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. O ddigwyddiadau mawr blynyddol i adloniant a gweithgareddau llai mawreddog (ond yr un mor ddifyr).

Rhai o’r uchafbwyntiau? Mae Gŵyl Afalau Erddig yn denu miloedd bob blwyddyn ac mae’n un parti mawr i glodfori’r afal diymhongar.

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn creu rhyfeddod ym mhopeth gwyddonol. Ac mae ein marchnadoedd Gŵyl Ddewi a’r Nadolig yn denu pobl o bell ac agos. Dim gor-ddweud.

Canolfan Croeso Wrecsam
01978 292015