Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cariad

Maen nhw'n dweud y gwir, bod cariad uwchlaw popeth. Ac mae llawer iawn i'w garu yn y lle yma, ei hanes, ei bersonoliaeth, diwylliant. Wrecsam yn dy galon!