Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Twristiaeth - Ca i Maes Hychwaneg

Cymwysiadau

Cyfryngau Cymdeithasol

Ac mi fedri di ein dilyn i ar weplyfr a trydar. Beth am bostio rhywbeth ar ein tudalen neu ein 'twitio' ni?

www.facebook.com/wrexhamtic/

Canolfan Croeso Wrecsam, Stryt y Lampint

Er bod y gair ‘tourist’ ar yr arwydd uwchben y drws, yn Saesneg, fel mae’r arwydd Cymraeg yn ei awgrymu, mae croeso yma i bawb. Yn wir, mae hanner cwsmeriaid CG Wrecsam yn bobl sy’n byw yn y fwrdeistref sirol.

Mae ein pedwar cynorthwyydd yn y Ganolfan Croeso mor llawn cymorth, fuaset ti ddim yn coelio, ac mae ganddyn nhw gyfanswm o 70 o flynyddoedd o brofiad. Os oes rhywbeth nad ydyn nhw’n ei wybod am Wrecsam, go brin ei fod yn werth ei wybod.

Coda’r ffôn neu dos yno am syniadau defnyddiol a gwybodaeth am bethau i’w gweld a’u gwneud. Popeth o ddosbarthiadau celfyddyd a sioeau theatr i wyliau a chyngherddau. O amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth I dai bwyta a thafarnau gwledig.

Ac os wyt ti’n ymweld ac eisiau gwely am y noson, maen nhw hyd yn oed yn gallu dy helpu di i ddod o hyd i le i aros.

01978 292015 tic@wrexham.gov.uk

Mewn Lle Da

Yn olaf, os nad wyt ti’n byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam a heb fod yn hollol siŵr lle mae - neu sut i fynd yno - dyma gyngor defnyddiol i ti.

Rydym ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae gennym Sir Gaer a Sir Amwythig un ochr ac Eryri ac arfordir Gogledd Cymru’r ochr arall.

Rydym 45 o funudau o waith gyrru o brif feysydd awyr ym Manceinion a Lerpwl a 90 o funudau o Birmingham Yn wir, dydyn ni ddim yn bell o gwbl o’r rhan fwyaf o’r DU – wedi ein cysylltu gan ffyrdd a rheilffyrdd da, yn cynnwys gwasanaethau trên yn syth i Lundain ac yn ôl.

Awyren

Trên

Bws

Mapiau