Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bywyd nos

Mae'n wir. D'wyt ti byth yn rhy hen i fynd i'r parti.

Felly, mae'n beth da bod canol tref Wrecsam yn fwrlwm yn y nos. Tai bwyta, bariau, clybiau nos, sinema, bowlio deg. Mae'r cwbl yma. Taset ti i lawr efo'r plantos, allet ti ddweud ei fod yn 'ffat' neu'r 'bom', ond mae'r arweiniad yma wedi ei sgwennu gan bobl yn eu 30au, felly dyna ddigon o hynny.

Bowlio, sinemâu a thai bwyta

Mae’n berygl iawn i fowlio deg gael gafael ynot ti’n llwyr. Y sioe oleuadau, y gerddoriaeth, clecian y pinnau.

Wedyn pan wyt ti’n eu taro nhw i lawr, rwyt ti am glywed y sŵn yna tro ar ôl tro.

Croeso i sbloet a sbri’r bowlio deg, Tenpin Bowling, yn Nôl yr Eryrod. Mae hon yn un o’r canolfannau diweddaraf o’i math efo 24 o lonydd, sy’n dod â darn bach o America i ganol Wrecsam.

“Mae bowlio yn un o’r ychydig o weithgareddau y mae pawb yn medru ei fwynhau,” dywed y rheolwr Vince Brown. “Mae ar gyfer pob oed a phob gallu.”

Wedyn, pan fyddi di wedi gorffen? Wel, dos i weld ffilm yn yr Odeon with sgrin sy’n union y drws nesaf neu fwynhau dathlu dy gampau bowlio mewn tai bwyta fel Nando’s, Pizza Express a Frankie and Benny’s.

www.tenpin.co.uk
www.eagles-meadow.co.uk

Clybiau nos a cherddoriaeth fyw

Fyddem ni ddim yn dweud bod Wrecsam byth yn cysgu, ond mae’n aros ar ei thraed yn ddigon hwyr i blesio hyd yn oed y jolihoetiwr mwyaf erioed.

Bariau fasiynol, sofas lledr, llwyfannau bach dawnsio, lliwolchiadau LED. Enwau fel y Bank, Voodoo Moon ac Attik yn clecian ar dafodau’r galifantwyr nos Sadwrn yn penderfynu’r lle nesaf i fynd.

Ac os wyt ti’n un am dy gerddoriaeth fyw, dyma’r lle i ti.

Y Magic Numbers, Charlatans, y Kooks, Kasabian. Maen nhw i gyd wedi chwarae yma, a bandiau lleol dawnus dros ben.

Mae digonedd hefyd o leoliadau eraill i ti fynd i roi cynnig arnyn nhw lle maen nhw’n chwarae cerddoriaeth fyw, yn cynnwys bar y myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr.

www.wrexhammusic.co.uk