Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Prynu Tocynnau

Mae Canolfan Groeso Wrecsam yn asiant tocynnau ar gyfer nifer o gynyrchiadau a chyngherddau ledled y rhanbarth. Gellwch brynu tocynnau yn y Ganolfan Groeso ar gyfer nifer o gynyrchiadau yn y theatrau canlynol:

Mae’r Ganolfan Groeso hefyd yn gwerthu nifer o docynnau amrywiol eraill. Mae’r rhain yn cynnwys tocynnau ar gyfer Cyngherddau Côr Meibion y Rhos a Chôr y Fron; Cerddorfa Symffoni Wrecsam; Sw Caer; National Express; Arriva a George Edwards.

Os nad yw'r Ganolfan Groeso yn gwerthu tocynnau ar gyfer cynhyrchiad o'ch dewis, byddant yn ymdrechu i'ch cynghori am fannau y gellir prynu'r tocynnau.