Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fy Niweddariadau

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin ebost sydd yn rhad ac am ddim, sy'n cwmpasu amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

Dim ond eich ebost sydd ei angen. Gallwch roi'r gorau i dderbyn yr hysbysiadau ebost trwy ddewis 'unsubscribe' o unrhyw un o'r negeseuon ebost a gewch.

Gallwch ddewis derbyn diweddariadau ar wasanaethau allweddol sydd yn cynnwys: Lluoedd Arfog, Gwasanaethau Hamdden, Ymgynghoriadau, Tywydd Garw a llawer mwy.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd